Ordförande:

Daniel Sandell

Österängsgatan 24D


Ledamot:

Maisoun Zaza

Österängsgatan 28D

Ledamot:

Andreas Gulde

Österängsgatan 22D


Ledamot:

Monika Gradin

Österängsgatan 22E

Ledamot:

Halez Abdulkarim

Österängsgatan 28D

Suppleant:

Shadi Zangi Österängsgatan 22B

Suppleant:

Vakant

Vicevärd och fastighetsskötare:

Billy Forslin

Valberedningen:

Sammankallande:

Merit Aguirre

Österängsgatan 22C

Kommittémedlem:

Emil Ohlsson

Österängsgatan 26B

Kommittémedlem:

Vakant